Yam Amrani

ים עמרני רואה בדימויים מהמדיה מקור השראה. הצטברותם האינסופית של הדמויים במדיה מצריכה חילוץ וסינון. צורך זה מציב שאלות בהקשר של בחירה – האם מטרתה אסתטית, נראטיבית, האם יש לה משמעות בכלל?

עמרני מייצר הכלאות, מפגשים, התנגשויות והפרעות בין דימויים, תוך שלילת הפונקציונליות שלהם והמסתם לכדי דבר חדש, בסגנון פוביסטי ופורמליסטי. העדר העמדה הקוהרנטית בציוריו מאפשר להם להתקיים כדבר בפני עצמו שלא מנסה להתמקם ביחס למציאות.

הדימויים אותם מחלץ עמרני אל הקנבס עוברים שינוי המרחיק אותם מן המציאות ויוצרים עולם פנטסטי, גחמני ומשוחרר. ביניהם אלמנטים תמימים, פראיים, מקראיים, ועוד.

לאחר תהליך היצירה הפיזי, כל מחווה ציורית ובחירת צבע מקבלים משמעות גדולה, ומתקבלת תוצאה שההתבוננות בה נסובה סביב כתמים, קצב וקומפוזיציה.

 • Untitled 2019

  120x100

  Yam Amrani
 • (2)Untitled 2017

  150x120

  Yam Amrani
 • (3) Untitled 2016

  180x150

  Yam Amrani
 • (2) Untitled 2016

  180x150

  Yam Amrani
 • (1) Untitled 2016

  180x150

  Yam Amrani
 • Untitled 2016

  180x150

  Yam Amrani
 • Untitled 2017

  150x134

  Yam Amrani
 • Supper 2017

  150x120

  Yam Amrani
 • Stoning camp 2019

  120x90

  Yam Amrani
 • Shabbating 2016

  180x150

  Yam Amrani
 • Le Bordel 2016

  180x150

  Yam Amrani
 • Gang of four 2017

  150x120

  Yam Amrani
 • Flying concrete 2019

  110x150

  Yam Amrani
 • Everlast 2016

  180x150

  Yam Amrani
 • A marcherer gatherer 2019

  120x90

  Yam Amrani
 • Femming 2017

  150x120

  Yam Amrani
 • Come sit 2016

  180x150

  Yam Amrani
 • Typological struggle 2018

  120x170

  Yam Amrani

תפריט נגישות