fbpx

Yam Amrani

ים עמרני רואה בדימויים מהמדיה מקור השראה. הצטברותם האינסופית של הדמויים במדיה מצריכה חילוץ וסינון. צורך זה מציב שאלות בהקשר של בחירה – האם מטרתה אסתטית, נראטיבית, האם יש לה משמעות בכלל?

עמרני מייצר הכלאות, מפגשים, התנגשויות והפרעות בין דימויים, תוך שלילת הפונקציונליות שלהם והמסתם לכדי דבר חדש, בסגנון פוביסטי ופורמליסטי. העדר העמדה הקוהרנטית בציוריו מאפשר להם להתקיים כדבר בפני עצמו שלא מנסה להתמקם ביחס למציאות.

הדימויים אותם מחלץ עמרני אל הקנבס עוברים שינוי המרחיק אותם מן המציאות ויוצרים עולם פנטסטי, גחמני ומשוחרר. ביניהם אלמנטים תמימים, פראיים, מקראיים, ועוד.

לאחר תהליך היצירה הפיזי, כל מחווה ציורית ובחירת צבע מקבלים משמעות גדולה, ומתקבלת תוצאה שההתבוננות בה נסובה סביב כתמים, קצב וקומפוזיציה.

 • Untitled 2019

  Yam Amrani 30,420.00
  הוספה לסל
 • (2)Untitled 2017

  Yam Amrani 39,926.25
  הוספה לסל
 • (3) Untitled 2016

  Yam Amrani 36,725.00
  הוספה לסל
 • (2) Untitled 2016

  Yam Amrani 36,887.50
  הוספה לסל
 • (1) Untitled 2016

  Yam Amrani 36,887.50
  הוספה לסל
 • Untitled 2016

  Yam Amrani 36,887.50
  הוספה לסל
 • Untitled 2017

  Yam Amrani 0.00
 • Supper 2017

  Yam Amrani 39,926.25
  הוספה לסל
 • Stoning camp 2019

  Yam Amrani 30,420.00
  הוספה לסל
 • Shabbating 2016

  Yam Amrani 36,725.00
  הוספה לסל
 • Le Bordel 2016

  Yam Amrani 36,806.25
  הוספה לסל
 • Gang of four 2017

  Yam Amrani 39,926.25
  הוספה לסל
 • Flying concrete 2019

  Yam Amrani 34,287.50
  הוספה לסל
 • ממלא מקום

  Everlast 2016

  Yam Amrani 36,887.50
  הוספה לסל
 • A marcherer gatherer 2019

  Yam Amrani 30,420.00
  הוספה לסל
 • Femming 2017

  Yam Amrani 39,926.25
  הוספה לסל
 • Come sit 2016

  Yam Amrani 39,812.50
  הוספה לסל
 • Typological struggle 2018

  Yam Amrani 36,887.50
  הוספה לסל