Orly Montag

פעמים רבות הדמויות שאני מפסלת מאופינות בטישטוש סממנים מגדריים, החסרה או הגזמה של פרטים מסוימים. התנועה בין השאיפה לפיסול נאמן לאנטומיה לבין עיוותים פיזיולוגים מכוונים, הטישטוש והעיוות מאפשרים לי חופש ופתיחות מחשבתית ומשאירים מימד של חוסר וודאות ואפשרות בחירה, לי כיוצרת ואולי גם לצופה מבחוץ.

בשלב השני אני בוחרת את הדרך להמשך היצירה. לעיתים, אני משכפלת את הדמות בתבניות יציקה ולעיתים היא נשארת יחידנית. התהליך מסתיים בכך שאני נותנת לדמות או לקבוצת הדמויות המשוכפלות, את ההגדרה הייחודית שלה באמצעות מניפולציות שונות ושילוב חומרים.

אני אוהבת לבחון את המפגש בין חומרים שהחיבור ביניהם אינו בהכרח טבעי או מגיע מעולמות שונים לדוגמא זפת ופורצלן, אדמת חמרה ופלסטיק, חומר קרמי ושיער ועוד…

מונטאג מתגוררת ויוצרת בפתח תקווה. בוגרת המחלקה לעיצוב קרמי וזכוכית האקדמיה בצלאל. עבודותיה הוצגו בתערוכות ומוזיאונים ונמצאות באוספים בארץ ובחו"ל.

תפריט נגישות