Shade Twafra

שאדי טואפרה, יליד 1983 מתגורר בכפר מע׳אר.

טואפרה לרוב מצייר את עצמו או חיים ודמויות דמיוניות, שנושאות מטען תרבותי, סימבולי
ואוטוביוגרפי. הדמויות מביעות סערות ותהפוכות נפש לצד נאיביות ילדותית. הן עוסקות במוצא,
בשונות, בסביבה ובדחיית אלימות על כל צורותיה.

צבע הפחם מופיע ברוב עבודותיו והוא אוהב לשלב גם טכניקות לא קונבנציונליות כמו שימוש
בקפה שחור. בעבודותיו יש הרבה חירות ופשטות, מה שמאפשר לצופה להתבונן ולהפליג
במחשבות שלו.

תפריט נגישות