Oz Nami

בעבודותיו משלב נאמי עבודת פיקסל-ארט 

עוז למד בתחילת דרכו הנדסת חשמל בהתמחות של עיבוד תמונה.
הלימודים אפשרו לו להבין את ההיסטוריה של תמונות דיגיטליות ואופן שבו הם מוצגות.
עוז בחר לשלב את כישורי האומנותיים עם השכלתו ולהוציא לאור סדרה של תמונות מפוקסלות בסגנון המייחד אותו כל כך.
כל תמונה מורכבת ממאות עד אלפי פיקסלים ומאות צבעים שיוצרים יחד יצירה ברמת גימור מושלמת.
תהליך העבודה מתחיל בבחירת העצים חיתוך ממשיך בחיתוך מדויק וחד, שיוף, צביעה והדבקה.
התמונות שלו מביאות את האומנות ההיסטורית המשובחת ביותר בתולדות האומנות (מונה ליזה, פרידה קאלו, ואן גאך) עם הבנה שחיינו הולכים ומתברגנים והכל הופך להיות דרך מסכים, והתמונות משלבות בין אז להיום, בצורה הכי מדויקת שאפשר לחלום.

תפריט נגישות