fbpx

Tova Eldad

טובה אלדד

אמנית רב תחומית. עוסקת ברישום, ציור, פיסול, צילום ועיבוד תמונה. הציגה בתערוכות יחיד וקבוצתיות

נולדה 1958 חיה ויוצרת בארץ.

בעבודות של אלדד מתקיים דיאלוג בין שני עולמות, העולם החיצוני הנראה וזיכרון הראיה לבין העולם הפנימי, עולם טעון בחוויות, ברגשות ובידיעה על משהו מדויק והכרחי ,הבא לידי ביטוי במרחבים של 'מקום' ושל 'אנרגיה' ,המוליכים  בין הנייר לרישום המוטיבים והדימויים המזכירים תרבויות קדומות.

ביטויי טבע/תרבות מתמזגים לקיומיות ונוכחות חזקה בהן באים לידי ביטוי נשיות וחושניות כמעגלי חיים שלעיתים הם שבירים ופגיעים, זיכרון, כאוס ומוות. הדימויים הם סימני תרבות טעונים בהקשרים ארציים ובהקשרים מטפיזיים. הדימוי הכללי של עירום הנייר הרגיש והפגיע מעלה מוטיבים רבים: ציפור, לטאות, פרח,  כתב, עלים, דג, פירמידה, קערה, ועוד.

 אלדד באה מעולם של מוסיקה, ריקוד, הילינג, קונג-פו ואמנות פלסטית. שילובם יחד מולידים שיח מורכב.  אלדד מחפשת  את האסתטיקה הרקומה מתקשורת פנימית  בין העולמות השונים ומבקשת לחבר בין רשתות ויזואליים ותודעתיים לאופן ייצוגם.

'רוח האדם והבריאה מתוך בחירה מודעת'.

 • T.E. 12

  Tova Eldad 1,780.00
  הוספה לסל
 • T.E. 11

  Tova Eldad 1,150.00
  הוספה לסל
 • T.E. 10

  Tova Eldad 1,480.00
  הוספה לסל
 • T.E. 9

  Tova Eldad 1,480.00
  הוספה לסל
 • T.E. 8

  Tova Eldad 1,180.00
  הוספה לסל
 • T.E. 7

  Tova Eldad 1,230.00
  הוספה לסל
 • T.E. 6

  Tova Eldad 1,620.00
  הוספה לסל
 • T.E. 5

  Tova Eldad 3,100.00
  הוספה לסל
 • T.E. 4

  Tova Eldad 3,100.00
  הוספה לסל
 • T.E. 3

  Tova Eldad 3,000.00
  הוספה לסל
 • T.E. 2

  Tova Eldad 1,870.00
  הוספה לסל
 • T.E. 1

  Tova Eldad 1,870.00
  הוספה לסל