Shivan Cohen

על רקע שחור, המהווה בסיס לתנועת סמלים וארכיטיפים קדומים בחלל, מתגבשות העבודות בעבודה מינימליסטית, תמצות של הלך רוח.

כמו יעקב הנאבק עם המלאך עד עלות השחר, אני מציירת בשעות הבוקר המוקדמות, מתעמתת עם הדימויים העולים. הלילה, השתנות האור ומראות שמימיים חודרים לציורי. מהרקע הכהה בוקע אור המאיר את הדימויים והסמלים. רוחות קלות יוצרות אדוות ותזוזות במצבים פיזיים, חיצוניים, מניעות שינויים פנימיים עד ליצירת תנופה הנוצרת בתוך הדימויים, תנופה של מאבק.

מתוך שאיפה לרוחני, לניתוק מן החומר, אני מנסה לברוא עולם אותו אני מוליכה אל מקום בראשיתי, קדום. דרך התעמתות עם חומריות הציור, עבודותי הן ביטוי ישיר של משיכתי לאסתטיקה של המזרח הרחוק ולתורות פילוסופיות של הדתות, ביטוי לפנטזיה נשגבת שאליה אני משוועת, פליאה לנוכח המציאות הניצבת מולי.

 • אנרגיות בכחול 2, 2022

  20-30 סמ'

  Sivan Cohen
 • אנרגיות בכחול 1, 2022

  20-30 סמ'

  Sivan Cohen
 • מלאך בגן

  40*30 cm

  Sivan Cohen
 • צל ירח 2

  40*30 cm

  Sivan Cohen
 • צל ירח 3

  40*30 cm

  Sivan Cohen
 • הגן הנסתר 8, 2020

  20X30 cm

  Sivan Cohen
 • פריחה בזהב, 2022

  20X30 cm

  Sivan Cohen
 • אור סגול וזהב, 2018

  30X20 cm

  Sivan Cohen
 • סיוון כהן

  20x30 ס”מ

  זרקור אנושי
 • הרמוניה, 2019

  20X30 cm

  Sivan Cohen
 • ירחים בשמיים, 2018

  30X40 cm

  Sivan Cohen
 • ליל ירח, 2018

  30X20 cm

  Sivan Cohen
 • פריחת אביב 2, 2021

  30X20 cm

  Sivan Cohen
 • ציפור בגן, 2019

  30X20 cm

  Sivan Cohen
 • תעצומות, 2018

  30X40 cm

  Sivan Cohen
 • תעצומות האדמה

  30X40 cm

  Sivan Cohen
 • אור בוקר 2020

  30X20 cm

  Sivan Cohen
 • עץ החג פרח 2017

  30X20 cm

  Sivan Cohen
 • ליל ירח 2018

  30X20 cm

  Sivan Cohen
 • 2018

  30X20 cm

  Sivan Cohen
 • זוהר צפוני 2019

  30X40 cm

  Sivan Cohen

תפריט נגישות