fbpx

Shivan Cohen

על רקע שחור, המהווה בסיס לתנועת סמלים וארכיטיפים קדומים בחלל, מתגבשות העבודות בעבודה מינימליסטית, תמצות של הלך רוח.
כמו יעקב הנאבק עם המלאך עד עלות השחר, אני מציירת בשעות הבוקר המוקדמות, מתעמתת עם הדימויים העולים. הלילה, השתנות האור ומראות שמימיים חודרים לציורי. מהרקע הכהה בוקע אור המאיר את הדימויים והסמלים. רוחות קלות יוצרות אדוות ותזוזות במצבים פיזיים, חיצוניים, מניעות שינויים פנימיים עד ליצירת תנופה הנוצרת בתוך הדימויים, תנופה של מאבק.
מתוך שאיפה לרוחני, לניתוק מן החומר, אני מנסה לברוא עולם אותו אני מוליכה אל מקום בראשיתי, קדום. דרך התעמתות עם חומריות הציור, עבודותי הן ביטוי ישיר של משיכתי לאסתטיקה של המזרח הרחוק ולתורות פילוסופיות של הדתות, ביטוי לפנטזיה נשגבת שאליה אני משוועת, פליאה לנוכח המציאות הניצבת מולי.

 • צל ירח 1

  Sivan Cohen 2,100.00
  הוספה לסל
 • צל ירח 3

  Sivan Cohen 2,100.00
  הוספה לסל
 • הרמוניה, 2019

  Sivan Cohen 1,500.00
  הוספה לסל
 • ירחים בשמיים, 2018

  Sivan Cohen 2,100.00
  הוספה לסל
 • ליל ירח, 2018

  Sivan Cohen 1,700.00
  הוספה לסל
 • ספינת הנחש הגדולה,2019

  Sivan Cohen 1,600.00
  הוספה לסל
 • פריחת אביב 2, 2021

  Sivan Cohen 1,500.00
  הוספה לסל
 • ציפור בגן, 2019

  Sivan Cohen 1,600.00
  הוספה לסל
 • תעצומות, 2018

  Sivan Cohen 2,000.00
  הוספה לסל
 • תעצומות האדמה

  Sivan Cohen 2,100.00
  הוספה לסל
 • מבצע!

  סערת ימים 2020

  Sivan Cohen 2,400.00
  הוספה לסל
 • מבצע! נמכר!

  גן נסתר 2 – 2020

  Sivan Cohen 2,400.00
 • אור בוקר 2020

  Sivan Cohen 2,200.00
  הוספה לסל
 • עץ החג פרח 2017

  Sivan Cohen 2,900.00
 • ליל ירח 2018

  Sivan Cohen 2,900.00
  הוספה לסל
 • 2018

  Sivan Cohen 3,200.00
 • זוהר צפוני 2019

  Sivan Cohen 3,100.00
  הוספה לסל