fbpx

Nir Mazliah

"גוף העבודות שלי עוסק בשאלות ציוריות ומחשבות על העבר מול ההווה . אני בוחן אופני תצוגה של ציור, מאתגר אותו ושואל עליו שאלות פנים וחוץ אמנותיות
העבודות בוחנות ואולי אף מתריסות כנגד המורשת של עולם הציור. מעבר לעיסוק החומרי/צורני גם העיסוק התוכני נושק, ועוסק בגוף בכלל ובגוף נשי מול גברי בפרט
אני מתעסק בפרימה של הפורמט, בוחן כיצד הנייר משתנה והופך להיות אלמנט ציורי פיסולי בחלל תוך ציטוט מהזיכרון של תולדות האמנות ומההיסטוריה בכלל, אני מנסח את העבר מחדש, באופן
ביקורתי ותוך ניסיון לאמירה עכשווית כדי לנסות לשחות בבטחה בתוך מערבולות של מחשבות ושל דימויים ויזואליים, מן העבר ומן ההווה,
עליהם להפוך מוחשיים ולהיגזר במספריים לצורה חד-משמעית. רק כך ניתנת לי האפשרות להסתכל עליהם מבחוץ, להבין קצת יותר טוב את עצמי ולנהל את המערבולת בתוכי
אני ממשיך לזקק את הנושאים שהעסיקו אותי כל השנים אבל מפרק את העולם שלי לדמויות, לרקעים ולהבזקי תמונות מסרטים ברגע שבו הם פוגשים זיכרון ישן, מתחברים לציטוט מתולדות האמנות וביחד בונים עולם אסוציאציות חדש לי".
 • N.M 21

  Nir Mazliah 10,150.00
  הוספה לסל
 • N.M 20

  Nir Mazliah 10,150.00
  הוספה לסל
 • N.M 19

  Nir Mazliah 9,650.00
  הוספה לסל
 • N.M 18

  Nir Mazliah 9,650.00
  הוספה לסל
 • N.M 17

  Nir Mazliah 9,650.00
  הוספה לסל
 • N.M 16

  Nir Mazliah 9,650.00
  הוספה לסל
 • N.M 15

  Nir Mazliah 12,150.00
  הוספה לסל
 • N.M 14

  Nir Mazliah 14,150.00
  הוספה לסל
 • N.M 13

  Nir Mazliah 10,650.00
  הוספה לסל
 • N.M 12

  Nir Mazliah 12,150.00
  הוספה לסל
 • N.M 11

  Nir Mazliah 10,150.00
  הוספה לסל
 • N.M 10

  Nir Mazliah 9,650.00
  הוספה לסל
 • N.M 9

  Nir Mazliah 3,650.00
  הוספה לסל
 • N.M 8

  Nir Mazliah 3,650.00
  הוספה לסל
 • N.M 7

  Nir Mazliah 3,650.00
  הוספה לסל
 • N.M 6

  Nir Mazliah 3,650.00
  הוספה לסל
 • N.M 5

  Nir Mazliah 21,150.00
  הוספה לסל
 • N.M 4

  Nir Mazliah 11,150.00
  הוספה לסל
 • N.M 3

  Nir Mazliah 18,500.00
  הוספה לסל
 • N.M 2

  Nir Mazliah 18,150.00
  הוספה לסל
 • N.M 1

  Nir Mazliah 18,150.00
  הוספה לסל