Isaac Jacobs

ג'קובס יצחק חי ויוצר בדרום תל-אביב, ג'קוב הוא רוח חופשית שמביט בעולם בעין בוחנת, מקים בציוריו סצנות דמיוניות ממחוזות מוכרים בעיקר משיטוטיו ברחובות תל אביב העיר בא הוא חי ויוצר, בציוריו הוא מצליח ליצור הקשרים אניגמטיים מרתקים בהם משתתפות דמויות הנראות בתחילה כזרות ורק מבט מעמיק וחקרני בציוריו מגלה את הרבדים ההומוריסטים ומונטאז׳ים סוראליסטיים ,הנסתרים מהעין. 
ציוריו של ג'קובס הוצגו במספר תערוכות בגלריה אגוזי בת"א, ובגלריות אחרות, רוב עבודותיו נמצאות היום באוספים פרטים בארץ ובעולם. 

תפריט נגישות