Galia Armeland

אמנית קרמית, מאיירת, מרצה במחלקה לקרמיקה וזכוכית בבצלאל, פעילה קהילתית בתחום האמנות.

בוגרת המחלקה לקרמיקה בבצלאל. MFA ממכללת סיינט מרטינס, לונדון.

סיפוריות, זמן ותנועה אלו נושאים המעסיקים אותי לאורך היצירה שלי בחומר הקרמי. מחד היכולת של דימוי נרטיבי לתמוך במהלך טרנספורמטיבי- מן המציאות לדמיון ומאידך החומר- היוצר נוכחות של "כאן ועכשיו". רגעי המפגש בין העולם הדו מימדי, המאויר, הסיפורי לבין העולם החומרי, הטקטאלי מובילים אותי ליצירה המשלבת ממשקים של חומר, צורה וטקסטורה עם פני שטח, צבע ונרטיב.

תפריט נגישות