fbpx

Darryl Erez-Hutchison

נולד וגדל בצפון אירלנד ועבר לישראל ב2016.

יצירתו נסובה סביב מעברים, ניתוק, עקירה והגירה – מארג סבוך של זהויות שמורכב מגבולות  גיאוגרפיים ותרבותיים.

השיח העכשווי סביב הלאומיות ותהליך גיבוש הזהות, הקונפליקט והפתרון, מהדהדים בהיבטים רבים של ציוריו, באמצעות שכבות של מבנים וצורות, היוצאים ונכנסים לפוקוס במשך התפתחות הציור. מה שנראה לעין ומה שמוסתר הוא דיאלוג מתמשך כמו המתח בין ייצוג להפשטה.

התמקדותו הנוכחית בנופים עירוניים שבורים של ארצו המאמצת שלו משקפת את הבלתי צפוי, העבר, העתיד ואת השיח סביב משמעותו העמוקה של המושג "בית".

 • MazganVeDoodSh emesh #218

  Darryl Erez-Hutchison 5,263.00
  הוספה לסל
 • MazganVeDoodSh emesh #216

  Darryl Erez-Hutchison 5,263.00
  הוספה לסל
 • West

  Darryl Erez-Hutchison 6,150.00
 • NorthEast

  Darryl Erez-Hutchison 6,150.00
 • East

  Darryl Erez-Hutchison 7,053.00
 • Sderot2

  Darryl Erez-Hutchison 4,980.00
 • Sderot

  Darryl Erez-Hutchison 6,150.00
  הוספה לסל
 • Ben Dosa

  Darryl Erez-Hutchison 9,100.00
  הוספה לסל
 • Watershed

  Darryl Erez-Hutchison 9,100.00
 • Samson & Goliath

  Darryl Erez-Hutchison 10,530.00
 • South

  Darryl Erez-Hutchison 6,145.00
 • Bar Hoffman

  Darryl Erez-Hutchison 6,145.00
  הוספה לסל
 • North

  Darryl Erez-Hutchison 4,680.00
 • BatAmi

  Darryl Erez-Hutchison 5,560.00