Darryl Erez-Hutchison

נולד וגדל בצפון אירלנד ועבר לישראל ב2016.

יצירתו נסובה סביב מעברים, ניתוק, עקירה והגירה – מארג סבוך של זהויות שמורכב מגבולות  גיאוגרפיים ותרבותיים.

השיח העכשווי סביב הלאומיות ותהליך גיבוש הזהות, הקונפליקט והפתרון, מהדהדים בהיבטים רבים של ציוריו, באמצעות שכבות של מבנים וצורות, היוצאים ונכנסים לפוקוס במשך התפתחות הציור. מה שנראה לעין ומה שמוסתר הוא דיאלוג מתמשך כמו המתח בין ייצוג להפשטה.

התמקדותו הנוכחית בנופים עירוניים שבורים של ארצו המאמצת שלו משקפת את הבלתי צפוי, העבר, העתיד ואת השיח סביב משמעותו העמוקה של המושג "בית".

 • D.E.H 6

  25x25 cm

  Darryl Erez-Hutchison 3,600.00
 • D.E.H 5

  25x25 cm

  Darryl Erez-Hutchison 3,600.00
 • D.E.H 4

  70x130 cm

  Darryl Erez-Hutchison
 • גג

  50x85 cm

  Darryl Erez-Hutchison
 • D.E.H 2

  40/40 cm

  Darryl Erez-Hutchison
 • D.E.H

  120/120 cm

  Darryl Erez-Hutchison 16,800.00
  הוספה לסל
 • MazganVeDoodSh emesh #218

  40x40 cm

  Darryl Erez-Hutchison 5,263.00
  הוספה לסל
 • MazganVeDoodSh emesh #216

  40x40 cm

  Darryl Erez-Hutchison 5,263.00
  הוספה לסל
 • West

  120x40 cm

  Darryl Erez-Hutchison 6,150.00
 • NorthEast

  120x40 cm

  Darryl Erez-Hutchison 6,150.00
 • East

  50x100 cm

  Darryl Erez-Hutchison 7,053.00
 • Sderot2

  60x60 cm

  Darryl Erez-Hutchison 4,980.00
 • Sderot

  80x90 cm

  Darryl Erez-Hutchison 6,150.00
  הוספה לסל
 • Ben Dosa

  50x50 cm

  Darryl Erez-Hutchison
 • Watershed

  150x150 cm

  Darryl Erez-Hutchison 9,100.00
 • Samson & Goliath

  180x180 cm

  Darryl Erez-Hutchison 10,530.00

תפריט נגישות