Darryl Erez-Hutchison

נולד וגדל בצפון אירלנד ועבר לישראל ב2016.

יצירתו נסובה סביב מעברים, ניתוק, עקירה והגירה – מארג סבוך של זהויות שמורכב מגבולות  גיאוגרפיים ותרבותיים.

השיח העכשווי סביב הלאומיות ותהליך גיבוש הזהות, הקונפליקט והפתרון, מהדהדים בהיבטים רבים של ציוריו, באמצעות שכבות של מבנים וצורות, היוצאים ונכנסים לפוקוס במשך התפתחות הציור. מה שנראה לעין ומה שמוסתר הוא דיאלוג מתמשך כמו המתח בין ייצוג להפשטה.

התמקדותו הנוכחית בנופים עירוניים שבורים של ארצו המאמצת שלו משקפת את הבלתי צפוי, העבר, העתיד ואת השיח סביב משמעותו העמוקה של המושג "בית".

תפריט נגישות