Asaf Gam Hacohen

צלם-אמן ומרצה לצילום, משנת 2005. ממקימי גלריה אינדי לצילום. לימד לאורך השנים במגוון מכללות ובתי ספר לצילום, מציג תערוכות אמנות בארץ ובעולם.

בוגר המחלקה להנדסאי צילום ומדיה דיגיטלית במכללת ספיר (2004), Ba באמנות הקולנוע במכללת ספיר (2009), ו- Ma במחקר התרבות באוניברסיטת תל אביב (2015).

במחקרו האמנותי, עוסק האמן בבחינת גבולות מדיום הצילום בפוזיציה העכשווית בהקשרים תרבותיים רחבים. עבודותיו מציפות שאלות בנוגע למהות הקשר שבין המבט והתודעה, השפעת ההבניה התרבותית על נקודת המוצא הצילומית, הקשר שבין התפתחות המחשבה הצילומית לתפיסות תיאורטיות, והשפעת התרבות הדיגיטלית על מדיום הצילום בתקופה הנוכחית.

תפריט נגישות