fbpx

Asaf Gam Hacohen

אמן ואוצר ייחודי המותח קו תרבותי בין הצילום לדיגיטל.

אסף גאם הכהן חוקר את אתגר החוויה האנושית של העידן הדיגיטלי – ניתוק פיזי מול חיבור דיגיטלי.

יצירתו מבוססת צילום ומונעת מרצון לבחון את ההיבטים האסתטיים, התרבותיים והפילוסופיים של החיים על הגבול שבין הספירה הקונקרטית והדיגיטלית. גאם הכהן יוצר קולאז'ים דיגיטליים, פסלים, סרטונים ומיצבים התואמים את ההיסטוריה של המדיום, ובוחן שאלות הנוגעות לאופיו ותפקידו בתרבות, במיוחד לאור נקודת המפנה במדיום (כמו גם בתרבות שלנו) עם התפתחות הדיגיטציה. תשומת לב מרכזית בעבודתו מופנית לאופן בו הצילום משקף את התרבות, איך הוא משתקף בה ומתאים לה.

בעבודותיו האחרונות יוצר גאם הכהן קולאז'ים דיגיטליים של סצנות אורבניות, מפרק אותן ומשחזר אותן כסביבות דיגיטליות חדשות ומכוילות. למרות היותן תוצר של תהליך מייגע, ידני ולואו-טק של מתיחת פיקסל אחד אחרי השני, עבודותיו עשויות להיות מוגדרות על ידי אסתטיקה מוקפדת, מלוטשת, מרוחקת רגשית ובעלת חזות הייטקית.

בניית חללי הפיקסלטים המרובעים מטייחת את הסצנה ומאחדת אותה – החללים זוכים לאותו טיפול ונראים במבט ראשון כמעט דומים בגלל הפינוק הטכני. "יתרה מכך, מה שהכי מקסים אותי הוא האופן שבו העבודות חושפות, את הייחודיות של כל מקום – פלטת הצבעים העומדת ביסוד ובונה את הדימוי של המקום הספציפי, התאורה שלו, המבנים האדריכליים ואופי הדמויות הכובשות אותו, על בידודם. וההבדל למרקם החלל שסביבם מאלץ את המבט לעברם."

גאם הכהן הציג תערוכות יחיד בגלריות אינדי, מנשר,  DaPhotolab. השתתף בתערוכות קבוצתיות רבות בישראל, בלונדון ובסיאטל, בגלריות ובמוזיאון.  עבודותיו נרכשות על ידי אספני אמנות ברחבי העולם.

גאם הכהן זכה בפרס שר התרבות הישראלי ליצירה אמנותית בשנת 2017, בתמיכת ההגרלה הישראלית לקטלוג דיגיטלי בשנת 2017 ובפרס הפיס הישראלי על תערוכת יחיד בשנת 2012.