Meira Porat

מאירה פורת ממשיכה את מחקרה הציורי בו היא מערבבת זהויות ותווי פנים, זכרונות וקלסתרי פנים, עד אשר מטשטשת ההבחנה בין האותנטי לבדוי, בין גבוה לנמוך, בין החשוב לטריוויאלי. פורת מזמינה את הצופה בעבודותיה לעומק האשלייתי של הסצנה בו התאטרליות של העבודות תופסת רגע של ספק, רגע של המחזה בו העמדת הפנים והממד החיקויי עומדים במרכז.
היא מתבוננת במציאות באופן המבקש לפרק אותה חזרה אל היסודות המרכיבים את התמונה, ובו בזמן היא מרכיבה אותם מחדש למערכת אישית, הגותית – כזו המנסחת את מקומו של האינדיבידואל בעולם מורכב ומשתנה.
העבודות מתכתבות עם מסורת הקומדיה דל ארטה האיטלקית ועם מסורות תיאטרליות וקרנבליות אחרות של משחקי וחילופי תפקידים. היא מציגה סדרה של דיוקנאות בדויים, רוקמת את קלסתרי הפנים ואת הסצנות, מערבבת תרבויות ומבטים, אוטוביוגרפיה אישית עם זכרון קולקטיבי.
העבודות של פורת מערבות הומור מקברי עם עצב עמוק, הן מעלות אניגמאטיות ואת ההרגשה שכל משיכת מכחול, מוחקת את זו שנמשחה לפניה. כל צעד קדימה הוא צעד נוסף אל חוסר הוודאות.
 • Sisters

  70X80 cm

  MEIRA PORAT 4,650.00
  Add to cart
 • A chef

  25X25 cm

  MEIRA PORAT 1,950.00
  Add to cart
 • Are cooking

  25X25 cm

  MEIRA PORAT 1,950.00
  Add to cart
 • Flowers

  80X60 cm

  MEIRA PORAT 4,950.00
  Add to cart
 • Collage

  50X70 cm

  MEIRA PORAT 4,650.00
  Add to cart
 • Girlfriends

  25X25 cm

  MEIRA PORAT 1,950.00
  Add to cart
 • Wedding

  70X60 cm

  MEIRA PORAT 5,350.00
  Add to cart
 • A girl in heaven

  100X70 cm

  MEIRA PORAT 5,350.00
  Add to cart
 • Forest

  36X30 cm

  MEIRA PORAT 4,350.00
  Add to cart
 • Night flash

  MEIRA PORAT 4,950.00
  Add to cart
 • The butterfly woman

  MEIRA PORAT 4,950.00
  Add to cart
 • Bathing

  MEIRA PORAT 1,950.00
  Add to cart
 • Forest

  MEIRA PORAT 4,350.00
  Add to cart
 • Yael

  25X25 cm

  MEIRA PORAT 1,950.00
  Add to cart
 • Slide

  40X30 cm

  MEIRA PORAT 1,050.00
  Add to cart
 • Dan and Rina

  25X25

  MEIRA PORAT 1,950.00
  Add to cart
 • Redhead

  25X25 cm

  MEIRA PORAT 1,950.00
  Add to cart
 • Mother and daughter

  25X25 cm

  MEIRA PORAT 1,950.00
 • Breakup

  25X25 cm

  MEIRA PORAT 1,950.00
  Add to cart
 • Anemones

  25X25 cm

  MEIRA PORAT 1,950.00
  Add to cart

Accessibility Toolbar